Begin of: Main content

Over Tasseron

Leveringsvoorwaarden

Tasseron is lid van de FHI Het Instrument www.fhi.nl.
Derhalve zijn, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen, op al onze offertes, transacties en leveringen de algemene leverings- en inkoopsvoorwaarden en verdere condities van toepassing van de branchvereniging FHI Het Instrument. Deze zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 40507574.
Een exemplaar in de Nederlandse of Engelse taal is tevens per post te ontvangen. Neemt u hiervoor contact op met onze verkoopafdeling.